Золото Месопотамии

Золото Месопотамии

Вес 15,55 гр. 

Страна Австрия 

Источник: slitok-gold.ru/catalog/monetyi/zarubezhnyie-monetyi/zolotaya-moneta-avstrii-zoloto-mesopotamii-15.55-gr.-chistogo-zolota-proba-986